Historie - Muziekkapel Vrijwillige Politie district Kerkrade

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Historie
De oorsprong van de Muziekkapel Vrijwillige Politie district Kerkrade (Politiekapel) begint juni 1955. Korpschef Tans van de toenmalige Gemeentepolitie spoort "zijn" mannen (vrouwen waren toen nog ondenkbaar in het politie-apparaat) aan om hun muzikale talenten te bundelen in een echt muziekkorps. Ook Gemeente Kerkrade juichde dit initiatief toe om zich met mijnbuurstad Heerlen, alwaar toendertijd reeds een Politiekapel functioneerde, te kunnen meten.
Allereerst ontstond de Drumband der Reserve Politie Kerkrade. De leden worden uit het 80 man sterke reservekorps van Politie gekozen. Bij de oprichting bestaat het korps uit 12 trommelaars en fluitisten maar in nog geen 3 jaar groeit de kapel uit naar het dubbele aantal van 24 leden.

De fluitende en trommelende agenten krijgen hun 1e opleiding van tambourmaitre Senster, hij stoomt de mannen klaar om zich in 1958 te kunnen meten met andere internationale korpsen en wel tijdens het Wereld Muziek Concours (WMC). Ter voorbereiding op de Marswedstijden krijgen de muzikanten extra muziek&excercitielessen van sergaent-majoor dhr. de Koning alsook van sergaent-majoor dhr. Krijt, beide van de Luchtmachtkapel uit Nijmegen. Het resultaat, zo jong als de vereniging nog was, mocht er zijn:
een eerste prijs met onderscheiding!

Enkele dagen voor het WMC-optreden krijgt de kapel bijzondere uniformen overhandigt door toenmalig burgermeester Gijsen. Ontwerper dhr Smits (Ministerie van Defensie) is verzocht pracht exemplaren te bedenken en dat is zeer zeker gelukt. Smits was bekend van de uniformen van de befaamde lijfgardekapel van de toenmalige keizer uit Ethiopië, de uniformen van de Marinierskapel, het Muziekkorps van de Koninklijke Luchtmacht alsook de Limburgse Jagers. De uniformen zijn uitgevoerd in politieblauw, afgebiesd met het nassaublauw van de reservisten. Op de witte helm, voorzien van het internationale politie-embleem, prijkt een koningshuisgezinde, oranje kokarde. Door deze pracht-uniformering wordt de kapel vaak gevraagd speciale parades te sluiten.

Gedurende alle volgende jaren wordt de kapel ingezet bij vele manifestaties en concerten, in binnen- en buitenland. In Orleans, Montbyard, Roubaix en Valanciennes (allen Frankrijk) wordt vooral in de zestiger en zeventiger jaren furore gemaakt.
Naast vele speciale gelegenheden wordt ook de de sociale taakstelling van het korps niet uit het oog verloren door de vele optredens in o.a. bejaardentehuizen. Bekostigd wordt de Politiekapel uit het budget dat bestemd is voor de Reserve-Politie. Korpschef Tans doet in zijn tijd reeds vele pogingen om de kapel lid van de Federatie te maken waardoor het korps in aanmerking kan komen voor gemeentelijke subsidie doch alle pogingen mislukten. Enkele besturen van andere muziekkorpsen maken steeds bezwaar tegen die voordracht omdat zij vrezen dat dit wel eens ten koste van hun eigen subsidie zou kunnen gaan.

In de loop der jaren is de samenstelling van voornamelijk trommelaars en hoornblazers gewijzigd via trommelaars en koperblazers tot voltallige orkestbezetting nu. In de periode 1970/1971 was er de overgang naar ventielinstrumenten, daarna werd de kapel ondergebracht als blaaskapel bij de Muziekschool in Kerkrade alwaar muzikanten van de kapel les kregen bij de bekende trombonist Harry Ries. In 1972/1973 stapte hoofdinspecteur Kastermans naar dhr. Piet Canna (huidig tweede dirigent/muziekarchivaris/baritonspeler) met de vraag om de kapel nieuw leven in te blazen en de kapel muzikaal te leiden als overbruggingsperiode tot een geschikte dirigent (die in 1975 in de persoon van inspecteur-dirigent dhr. Nic Spittler) gevonden werd. Dhr. Huub Drescher werd gevraagd de drumband van de kapel onder de hoede te nemen. In 1974 ontvangt dhr. Piet Canna tijdens een jaarlijkse avond van politie een bijzondere waarderingsmedaille. Later werden zowel Piet Canna, Nic Spittler en Alfons Vaessen, vader van de latere voorzitter, tot erelid van de kapel benoemd.

Dirigent en componist Jeu Weijers heeft ooit een mars voor de politiekapel gecomponeerd, de Hermandad-mars, welke hij bij gelegenheid van de opening van het nieuwe hoofdbureau van politie op 31 augustus 1979 aan de kapel heeft aangeboden. De kapel musiceerde voor Koningin Wilhelmina tijdens haar bezoek aan Kerkrade, bracht de volksliederen ten gehore voorafgaand aan de wk-voetbal interland Nederland-Japan en kwam rechtstreeks op tv tijdens een optreden in de grootse Rheinmainhalle in Wiesbaden. Maar dit waren slechts enkele van de vele verschillende soorten optredens, een reden waarom de kapel ook wel een muzikale kameleon wordt genoemd.
In 2003 kwam er bijna een einde aan het voortbestaan van de kapel. Wegens reorganisatie binnen het politie-apparaat kon ook de kapel niet langer in de toenmalige structuur blijven bestaan. Zo gebeurde het dat verschillende politie muziek gezelschappen in het land werden opgeheven. De wil van dirigent (die aangaf de vereniging pro-deo verder te leiden) en muzikanten om te blijven musiceren was zo sterk aanwezig dat men besloot om door te blijven repeteren en hulp in te roepen. De kapel mocht toch niet uit Klankstad verdwijnen!

Er ontstonden gesprekken met burgers, gemeenteraadsleden, federatie en politie, die tesamen met de enthousiaste leden een succesvolle bijdrage leverden aan een nieuwe mogelijkheid en doorstart van de kapel welke politie en gemeente vertegenwoordigt bij tal van gelegenheden. De oplossing van het voortbestaan werd gevonden in de officiële oprichting als vereniging, iets dat tot dan toe nog nooit eerder was gebeurd. Het volgde de samenstelling van een bestuur en ook werd de kapel lid van de Federatie van kerkraadse Hafa's, de Limburgse Bond van MUziekgezelschappen alsook de Bond van Politie Muziekverenigingen Nederland.

De kapel heeft ook als officiële vereniging furore gemaakt middels deelname aan diverse bijzondere muzikale activiteiten. Van deelname aan de Taptoe in Sibbe tot vele concerten tijdens tal van manifestaties en officiele gelegenheden. In 2011 verwelkomde men muzikaal Koningin Beatrix, Prinses Maxima en Prins Willem-Alexander tijdens hun Staatsbezoek aan Duitsland. In 2007 gaf inspecteur-dirigent Nic Spittler, die meer dan 32 jaren (!) de kapel muzikaal had geleid (en bij zijn afscheid als dirigent tot ere-lid van de kapel is benoemd), het stokje over aan beroepsmusicus en kapelmeester-dirigent Henk Haan, die de kapel met veel bezieling en enthousiasme verder leidt.

Alle foto's op onze website www.mvpkerkrade.nl zijn sfeerfoto's waarbij niet een individu centraal staat
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu