Orkest - Muziekkapel Vrijwillige Politie district Kerkrade

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Orkest

Muzikanten
Het orkest bestaat uit een fluittiste, een viertal klarinettisten, vier trompettisten, twee trombonisten, vier baritonspelers, een hoornist, vijf saxofonisten, een bassist en drie slagwerkers en staat garant voor vele uren muziekplezier.
Dirigent
Dirigent Henk Haan is sinds zomer 2007 muzikale leider van de Politiekapel. In de muziekwereld is hij geen onbekende. Hij studeerde af aan het Conservatorium van Maastricht en vervolgde deze studie als uitvoerend musicus. Daarnaast behaalde hij zijn AMV-diploma, volgde directielessen bij Alex Schilings en behaalde in 1991 het diploma Harmonie- en Fanfaredirectie. Als freelance trompettist heeft hij veel ervaring opgedaan in de meest uiteenlopende muziekgenres. Ruime tijd was hij vaste remplaçant van het Limburgs Symphonie Orkest en maakte hij deel uit van diverse kamermuziekensembles. Heel bijzonder was ook de tijd met Mexico Lindo, een authentiek en professioneel mariachi-orkest. Dit orkest verwierf bekendheid in radio- en televisieprogramma’s in binnen- en buitenland. Op jonge leeftijd werd Henk Haan reeds muzikale leider van de uit die tijd bekende RoderlandMuzikanten. In het dagelijks leven is hij als Hafa-coördinator verbonden aan de Muziekschool Heerlen en als docent klein koper aan Artamuse in Sittard-Geleen. Eerder werkte hij ook als docent klein koper bij de Stichting Kreato in Thorn. Henk Haan dirigeert naast de Politiekapel ook Harmonie Diligentia Eckelrade. Tevens is hij vanaf jongsaf lid van Harmonie St. Jozef Kaalheide en dirigeerde jarenlang korpsen als Fanfare St. Barbara Heilust en korpsen uit Munstergeleen. Nyswiller en Guttecoven.
Beschermvrouw Ine Aasted-Madsen van Stiphout ging in 2011 met genoegen in op de vraag om beschermvrouw van de Politiekapel te worden. Zelf heeft ze ooit korte tijd tuba gespeeld bij een harmonie. Vanuit haar eerder woordvoerderschap militaire muziek kent ze vele militaire kapellen en muziekkorpsen. Daarom ook dat deze in Eindhoven geboren oud politicus weet hoe belangrijk het is om naast plezier in muziek maken ook aandacht te besteden aan het muzikaal representeren van de eenheid. Van 2002-2006 alsook 2008-2010 was zij, nadat ze eerder reeds raadslid in Landgraaf was, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal in Den Haag. Hier hield zij zich onder meer bezig met aangelegenheden betreffende het defensiepersoneel en met het beleid rond zorgleerlingen, patiëntenbelangen in de zorg en geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen. Van 2011-2014 was zij Provincieel Statenlid. In 2014 werd zij benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Uiteraard bracht de politiekapel haar toen een serenade. Ine Aasted Madsen volgde de onderwijzersopleiding PABO, M.O.-orthopedagogiek (M.O.-a), de Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (diagnostiek en hulpverlening) en de magistrumopleiding voor schoolleiders (1 jaar). Van februari 1992 tot augustus 1997 was zij jongerenwerker bij Stichting Welzijnswerk Echt. Tussen 1997 en mei 2002 was ze locatiedirecteur van De Zonnewijzer, een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK). Na een politieke carrière is Ine Aasted-Madsen van Stiphout anno 2013 zelfstandig adviseur, coach, trainer en mediator, zie ook http://www.tobas.nl Zij richtte ook een stichting op die zich het lot van Hilltribe -en ouderloze kinderen in het noorden van Thailand aantrekt: http://www.hilltribechildrenasia.com
Bestuur en Rechtsvorm
De Muziekkapel Vrijwillige Politie district Kerkrade is een zelfstandige rechtspersoon, ingeschreven bij de KVK onder nummer 140788150. Het bestuur bestaat uit dhr. Lucien Andriolo (secretaris/woordvoerder), mevr. Rosalien Klein-Hoedemaker(penningmeester), mevrouw Ans Westdorp (bestuurslid) en dhr. Jos van der Meer (bestuurslid). Zij zijn allen te bereiken via het centrale mailadres. Portefeuillehouder namens Politie eenheid Limburg is dhr. Hub Dehing. Archivaris van de kapel is dhr. Piet Canna (tevens marsleider/2e dirigent). De kapel kent tevens een muziekcommissie welke uit diverse leden van de kapel bestaat. Binnen de Nationale Politie zijn de 22  decentrale politiemuziekverenigingen onderling verbonden in de Stichting Politiemuziek Nederland (SPN). Deze stichting behartigt de belangen van de muziekgezelschappen en bewaakt het muzikale en representatieve niveau. De Stichting Politiemuziek Nederland is bij de KVK ingeschreven onder nummer 70895309.Ere-leden
Dhr. Alfons Vaessen †
Dhr. Nico Spittler
Dhr. Piet Canna

Muzikale leiding
1955 - 1970: Dhr. Servaas Senster
1970 - 1971: Dhr. Charel Lochtman
1972 - 1975: Dhr. Piet Canna (kapel),
                   Dhr. Hub Drescher (drumband)
1975 - 2007: Dhr. Nico Spittler
2007-heden: Dhr. Henk Haan


Alle foto's op onze website www.mvpkerkrade.nl zijn sfeerfoto's waarbij niet een individu centraal staat
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu